Utbildning till prestationsutvecklare

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar professionellt med utveckling av individer, grupper och organisationer. Du kan t ex arbeta som chef, coach, förändringsledare eller inom HR. 

Vad gör en prestationsutvecklare?

En prestationsutvecklare arbetar främst med att frigöra potential hos individer, grupper och organisationer genom att öka deras välbefinnande och prestation. Du får tillgång till en rad teorier, metoder och verktyg för att förstå den hållbara prestationens anatomi som har sin utgångspunkt i psykofysiologi. Hållbara prestationer förutsätter alltid en balans mellan belastning och återhämtning. 

Utbildningens upplägg

I tre block får du ta del av kunskaper samt öva dig i färdigheter för att kunna arbeta med prestationsutveckling. Du ingår i en grupp om 8-15 personer. 

Första introduktionsträffen, på ca två timmar sker virtuellt. Innan träffen får du tillgång till material och information att läsa in dig på via vår interaktiva lärplattform. Där kommer du sedan att arbeta under hela utbildningen. Där kan du också ha kontakt med kursledarna och dina kurskamrater. Utgångspunkten är att du tar del av föreläsningsmaterial och annat relaterat material via lärplattformen när det passar dig. När vi sedan ses har vi fokus på att öva, träna och fördjupa våra kunskaper tillsammans samt diskutera och reflektera. 

Block 1 ger en fördjupning inom individ­utveckling och samtal i form av Acceptance and Commitment Training, coachande samtal och aktivt lyssnande. 

Under samtliga block ingår det att ta del av inspelade föreläsningar samt självstudier i form av inläsning och hemläxor (ca 10 timmar per block). Utöver detta ingår även en fysiskt träff på två heldagar samt två virtuella träffar ca 3 timmar per block. 

Som en del av utbildningen ska du coacha minst tre egna övningsklienter. Du som deltagare kommer själv coachas vid fem tillfällen av en av våra prestationsutvecklare. 

Block 2 ger en fördjupning i vår samtalsmetodik men också kunskap kring Energiindex, POMS och EmRecQ. Dessa verktyg är framtagna tillsammans med Göran Kenttä och är unika för Prestationsbyrån och våra konsulter. Det är verktyg som skapar en unik insyn i tillgänglig energi hos individen och förutsättningar för att kunna både prestera och återhämta sig. Detta kompletteras med aktivt lyssnande, träning och övning. Tyngdpunkten ligger inom psykofysiologi och hur belastning och återhämtning är effektiva verktyg för att optimera prestationsförmågan.

Block 3  behandlar gruppdynamik, grupphandledning och metoder för att arbeta med och skapa effektiva och framgångsrika team. Den teoretiska utgångspunkten är Susan Wheelans gruppdynamiska teorier men vi tittar också på verktyg som TeamPro och “Ett litet spel om medarbetarskap” och diskuterar spännande teorier kring psykologisk trygghet. Vi lägger också till grupperspektivet i arbetet med individer. Det är viktigt att komma ihåg att en individ alltid befinner sig i en kontext som vi som prestationsutvecklare behöver förstå.

Examination Sista fysiska träffen under block 3 innefattar examination och diplomering. En del i examinationen är att presentera sitt arbete med egna klienter. 

Vill du veta mer om utbildningen så kan du kontakta oss med en förfrågan via formuläret nedan.

Kurserna leds av några av våra mest erfarna prestationsutvecklare samt ledande externa experter.

Göran Kenttä är fil. dr i Idrottspsykologi och har under många år forskat bland annat på återhämtning. Göran har fungerat som rådgivare, coach och mentor inom många olika fält och idrotter.  Göran har också författat ett flertal böcker inom idrottspsykologi.

Jonas Elfort Ek, vd Prestationsbyrån. Jonas har studerat personal- och organisationsteori på Karlstads Universitet och sociologi och pedagogik på Stockholms Universitet. Jonas har utbildat prestationsutvecklare och coacher sedan 2003 och har själv coachat hundratals individer inom näringsliv och elitidrott.